c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
Image Alt

Regulamin strefy Street Workout

Załącznik nr 3 Regulaminu Ogólnego Centrum Wspinaczkowego FlyWall w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14

 

Regulamin strefy Street Workout

 

1. Wszystkie osoby wchodzące do Centrum wspinaczkowego FlyWall i korzystające z jego atrakcji, w tym z strefy Street Workout obowiązane są zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i jego załącznikami, min. z niniejszym Regulaminem strefy Street Workout oraz do przestrzegania ich postanowień. 

2. Urządzenia strefy Street Workout przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych.

3. Korzystanie z urządzeń strefy Street Workout wiąże się z ryzykiem doznania urazów. Uczestnicy korzystają z urządzeń Street Workout na własną odpowiedzialność i akceptując ryzyko. Należy zachować wzmożoną ostrożność i rozsądek. 

4. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie strefy Street Workout 

wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Z elementów wyposażenia strefy Street Workout mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią samodzielnie się nimi posługiwać.

6. Na jednym elemencie wyposażenia strefy Street Workout może znajdować się maksymalnie jedna osoba.

7. Przebywanie w strefie zeskoków z przeszkód jest zabronione.

8. Zabrania się wnoszenia na teren Street Workout napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla Użytkowników.

9. W strefie Street Workout obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

10. Wykonywanie ćwiczeń i przebywanie na terenie strefy Street Workout osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.

11. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Street Workout innym

Użytkownikom, mogą zostać wyproszone z strefy Street Workout przez personel Centrum.

12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba je uprawiająca. 

13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń strefy Street Workout tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia personelu Centrum FlyWall o zauważonych ewentualnych ich uszkodzeniach, w trosce o zdrowie własne i pozostałych Użytkowników.

14. Zabrania się korzystania z urządzeń strefy Street Workout kobietom w ciąży oraz osobom z schorzeniami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny stwarza rzeczywiste zagrożenie dla ich zdrowia lub życia, w tym chodzi o osoby:

  • • kontuzjowane (skręcenie kostki itp.),
  • • z wadami serca,
  • • z chorobami układu ruchowego,
  • • chorym na epilepsję.

Telefony alarmowe:

  • Pogotowie Ratunkowe: 112
  • Policja: 997
  • Straż Pożarna: 998
  • Straż Miejska: 986

Pogotowie Ratunkowe: 112

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986