c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
Image Alt

Regulamin sekcji wspinaczkowej

Regulamin sekcji wspinaczkowej

 1. Do sekcji wspinaczkowych może zapisać się każdy. Decyzję o przyjęciu do
  poszczególnych grup podejmuje i instruktor
 2. Maksymalna liczba uczestników w poszczególnych sekcjach to 6 osób.
 3. Instruktor odpowiada za członków sekcji tylko i wyłącznie w czasie zajęć od momentu
  zgłoszenia się do instruktora do momentu zakończenia zajęć i udania się do szatni. W
  przypadku osób niepełnoletnich, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do doprowadzenia
  uczestnika do miejsca zajęć oraz sprawdzenia, czy znajduje się pod opieką instruktora.
 4. Członek sekcji zobowiązany jest do:
  • uiszczenia miesięcznej opłaty za udział w zajęciach przed ich rozpoczęciem,
  • punktualnego wstawienia się na zajęcia,
  • zaangażowanego udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem,
  • przestrzegania regulaminu Obiektu (Hali Sportowej i Ścianki Wspinaczkowej),
  • przestrzegania zasad kulturalnego współżycia, sportowej rywalizacji,
  • poszanowania innych osób oraz dbania o sprzęt sportowy,
  • sumiennego wykonywania poleceń instruktora oraz starannego wykonywania zadań.
 5. Opłata miesięczna jest stała, bez względu na liczbę zajęć przypadających w danym
  miesiącu.
 6. Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do zwrotu opłaty.
 7. Koszt wstępu na ściankę uczestnicy sekcji pokrywają indywidualnie niezależnie od opłaty
  za sekcję.
 8. Udział w zajęciach oraz dokonywanie opłat członkowskich jest równoznaczne z tym że
  członek sekcji i/lub jego rodzice/ prawni opiekunowie zgadzają się ze wszystkimi punktami
  regulaminu.
 9. Instruktor zapewnia liny dynamiczne. Uczestnicy sekcji muszą posiadać własne uprzęże i
  przyrządy asekuracyjne (ew. można je wypożyczyć na ściance wspinaczkowej).
 10. Płatność za kolejny miesiąc sekcji powinna zostać uregulowana najpóźniej na
  pierwszych zajęciach w danym miesiącu, brak opłaty jest równoznaczna z wykreśleniem z
  listy uczestników.
 11. Nieobecność na zajęciach jest jednoznaczna z utratą wejścia i jej koszt nie podlega
  zwrotowi. W przypadku rezygnacji z sekcji należy o tym fakcie powiadomić najpóźniej
  tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca
 12. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora zajęcia te są odpracowywane w innym
  terminie lub opłata za kolejny miesiąc jest obniżona o koszt zajęć, które się nie odbyły.
 13. Zajęcia, w zależności od sekcji, odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu odpowiednio
  po 90 min.
 14. Zajęcia nie odbywają się w dni wolne od pracy lub święta.
 15. Każda osoba pełnoletnia uczestnicząca w zajęciach sekcyjnych zobowiązana jest do
  podpisania indywidualnego oświadczenia dla osoby dorosłej. Osoby niepełnoletnie
  zobowiązane są do dostarczenia oświadczeń wypełnionych przez rodziców lub opiekunów
  prawnych. Wzory dokumentów są dostępne u instruktora.
 16. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu dany członek sekcji może
  zostać wykluczony z członkostwa w sekcji.