c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
Image Alt

Rock’N’Wall – Regulamin Zawodów Wspinaczkowych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 18.11.2022 (piątek) do 19.11.2022 (sobota) w Centrum Wspinaczkowym Flywall  przy ulicy  Siemieńskiego 14 w Rzeszowie .

Zawody wspinaczkowe Rock’N’Wall to jednoczenie zawody z cyklu Pucharu Polski w Boulderingu w kategorii senior i młodzieżowiec.

Dotyczy Pucharu Polski w boulderingu: Zawodnik chcący być klasyfikowany w Pucharze Polski PZA musi posiadać aktualną licencję zawodnika na 2022 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj. Tylko ta kategoria będzie klasyfikowana w wynikach Pucharu Polski z podziałem dodatkowo na Seniorów i Młodzieżowców.

* Zakres trudności nie jest jednoznaczny z trudnością baldów podczas zawodów.

W przypadku Pucharu Polski ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego PZA.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników (dot. wszystkich kategorii).

ORGANIZATOR

Organizatorem zawodów jest Centrum Wspinaczkowe FlyWall ul. Siemieńskiego 14, Rzeszów.

Partnerem Zawodów jest Polski Związek Alpinizmu ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa.

ZAWODNICY

Zawody są przeznaczone dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników, opłaciły składkę wpisową na zawody i pomyślnie przeszły odprawę przed zawodami. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 r.ż. mogą startować wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy powyżej 16 r.ż. muszą dostarczyć formularz wypełniony przez rodziców (dostępny w plikach do ściągnięcia na stronie www.flywall.pl) i mają możliwość startu w dowolnej kategorii. Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów.

KONKURENCJE Bouldering

Konkurencja rozegrana zostanie w dwóch etapach: eliminacje i finał dla wszystkich kategorii.

Na etapie eliminacji uczestnik będzie musiał pokonać 25 problemów w czasie 2h. Formuła finałów: PUCHAROWA ze strefą izolacji.

Do Finału dostaje się zarówno 6 kobiet jak i 6-ciu mężczyzn.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego za pomocą platformy COMPETIT.

Zgłoszenia na Puchar Polski w dniu zawodów nie będą możliwe. Będzie wtedy możliwość wystartowania w zawodach ale bez możliwości klasyfikacji pucharowej.

Rejestracja uczestnika następuje  po  zapoznaniu  się  z REGULAMINEM    ZAWODÓW oraz POLITYKĄ

PRYWATNOŚCI dostępnych na stronie internetowej www.flywall.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 16.11.2022.

WPISOWE

80 zł – płatne do dnia 16.11.2022.

100 zł – w dniu zawodów podczas rejestracji,

Koszulka startowa – 30 zł. – Zamówienia przyjmowane online do dnia 03.11.2022

Wpisowe jest płatne online do 16.11.2022. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

HARMONOGRAM

ELIMINACJE:

Piątek 18.11.2022

15:00 – 15:45 – rejestracja uczestników

Grupa 1: grupa rozpoczyna start o godzinie 16:00-18:00

Grupa 2: grupa rozpoczyna start o godzinie 18:15-20:15

Sobota 19.11.2022

Grupa 3: grupa rozpoczyna start o godzinie 08:30-10:30

Grupa 4 : grupa rozpoczyna start o godzinie 10:45-12:45

Grupa 5 PZA: grupa rozpoczyna start o godzinie 13:00-15:00

Grupa 6: grupa rozpoczyna start o godzinie 15:15-17:15

19:30 prezentacja zawodników

20:00 FINAŁ

22:00 dekoracja zawodników

AFTERPARTY

NAGRODY

 (dla mężczyzn i kobiet):

  • miejsce – 1500 zł
  • miejsce – 700zł
  • miejsce – 300zł

BEZPIECZEŃSTWO

Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na uczestników lub ich prawnych opiekunów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów.

Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu FlyWall- Centrum Wspinaczkowe

OSOBY OFICJALNE

Organizator:  FlyWall- Centrum Wspinaczkowe

Konstruktorzy dróg: Aleksander Romanowski (IFSC Europe), Olga Niemiec(IFSC), Tomasz Oleksy (IFSC), Jacek Kaczanowski, Krzysiek Szalacha.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów zawodów.

Decyzją organizatorów (FlyWall i PZA) obywatele Rosji i Białorusi zostają usunięci z oficjalnych list startowych. Mogą wystartować w zawodach towarzyskich – bez możliwości występu w finałach.

Obowiązuje także zakaz startu w barwach Rosji lub Białorusi.